H.M. Konungens tal vid överlämning av fälttecken, Norrbottens regemente

Boden

(Det talade ordet gäller)

Soldater!

Hundraåringen Boden, med dess fästning och garnison, har länge varit en hörnpelare i rikets försvar. Och så är det fortfarande.

Att skydda Sverige och försvara landets frihet - det är Försvarsmaktens uppgift. Men, för att lösa den uppgiften på bästa sätt krävs samverkan.

Därför är det glädjande att se, att Garnisonens dag samlar representanter från många delar av samhället: från garnisonens förband och staber till kommunen och andra samarbetspartners.

Norrbottens regemente av i dag börjar likna förbandet för 30 år sedan. Då är det ytterst passande med ett fälttecken som liknar den modell ni hade då.

Fälttecknen har genom tiderna varit en symbol att samlas kring och även ett verktyg för att leda förbanden.

Stommen till detta regemente sattes upp för snart 400 år sedan, 1624. Så småningom tilldelades man ett fälttecken med landskapets vapen.

Under fanan med renen marscherade förbandet genom Europa. Bland regementets segernamn finns segrar från Landskrona 1677 till Strömstad 1717.

En särskild plats i er historia har slaget vid Fraustadt 1706. En av den svenska militärhistoriens kanske största segrar, vars årsdag ni firar som er högtidsdag.

Men det var i Willmanstrand som regementet förtjänade sitt valspråk: ”De hava aldrig vikit eller för sin egen del tappat”.

Ett valspråk som lever kvar i förbandets anda och attityd än i dag.

Det nya fälttecknet visar att här står Norrbottens regemente fast. Det är något att samlas kring med stolthet.

Jag kommer nu att tilldela Norrbottens regemente den fastställda fanan.

Ni skall i alla skiften ära och hedra den!