Prins Carl Philip invigde sjöräddningsstation

Onsdagen den 14 augusti invigde Prins Carl Philip Stockholms sjöräddningssällskaps nya stationshus vid Hammarbyslussen på Södermalm. Dagen innan invigningen gavs Prinsen själv möjlighet att öva sjöräddning tillsammans med representanter ur SSRS.

Prins Carl Philip och Mats Håkansson från Sjöräddningssällskapet övar på livräddning.

Prins Carl Philip och Mats Håkansson från Sjöräddningssällskapet övar på livräddning. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Sjöräddningssällskapet (SSRS) är en rikstäckande organisation som består av 2 200 frivilliga sjöräddare som är beredda att rycka ut dygnet runt, året om.

Prins Carl Philip och kapten Jens Sönnergaard övar på att lägga till vid ett kryssningsfartyg.

Prins Carl Philip och kapten Jens Sönnergaard övar på att lägga till vid ett kryssningsfartyg. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under tisdagen fick Prinsen möjlighet att träffa sjöräddare från Stockholms sjöräddningssällskap och följa med dem ut på Lilla Värtan utanför centrala Stockholm. Räddningsbåtarna Rebecka af Odd Fellow, Pantamera och vattenskotern Rescuerunner Björn Sjökvist användes när sjöräddarna på öppet vatten demonstrerade hur de arbetar vid sjönöd. Prinsen deltog därefter själv i övningarna.

Prins Carl Philip vid livräddningsövning med Sjöräddningssällskapet.

Prins Carl Philip vid livräddningsövning med Sjöräddningssällskapet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Invigning av stationshus

Det nya stationshuset som Prinsen invigde under onsdagen är flytande och ska fungera som samlingsplats för sällskapets sjöräddare. I samband med invigningen vid Hammarbyslussen höll Prinsen ett tal i vilket han bland annat sade:

I går fick jag själv möjlighet att följa med en dag ombord på Rescue Rebecka af Odd Fellow. Och jag blev djupt imponerad av den kompetens och det engagemang som besättningen gav prov på. Svenska sjöräddningssällskapet är en organisation som verkligen gör skillnad.

H.K.H Prins Carl Philip

Efter invigningen gavs Prinsen en rundvisning i det nya stationshuset.

Prins Carl Philip inviger det nya stationshuset.

Prins Carl Philip inviger det nya stationshuset. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Om Svenska sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet (SSRS) drivs av ideella insatser. Den dagliga driften i form av utbildning, underhåll samt båtar och drivmedel täcks av avgiften från föreningens 115 000 medlemmar, gåvor och donationer.

Sällskapet har 73 räddningsstationer och fler än 230 räddningsbåtar längs Sveriges kuster samt i de största sjöarna. SSRS medverkar i 80 procent av all sjöräddning i Sverige.

Sjöräddningssällskapet grundades år 1907.

H.M. Konungen är sedan 1973 Sjöräddningssällskapets höge beskyddare.

Till toppen