Kungen vid seminariet Ungt ledarskap i Kalmar

Onsdagen den 19 juni besökte Kungen Kalmar för att delta i seminariet Ungt Ledarskap samt träffa den tidigare Kompass­rosstipendiaten Sofia Hartz.

Kungen deltar i Scouternas och Ungt ledarskaps årliga ledarskapsseminarium.

Kungen deltar i Scouternas och Ungt ledarskaps årliga ledarskapsseminarium. Foto: Magnus Fröderberg/Konungens stiftelse Ungt Ledarskap

Dagen inleddes på Region Kalmar Län där Kungen togs emot av landshövding Thomas Carlzon, Kalmar län, kompassrosstipendiat Sofia Hartz, regiondirektör Ingeborg Eriksson, Region Kalmar Län samt projektledare Agnes von Essen och ledamot Eva Fernvall från Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Sofia Hartz tilldelades Kompassrosen 2010 för att hon ”med prestigelöst lyssnande, övertygelse och driftighet ingjutit mod och nytänkande i en traditionell sjukvårds­organisation”. I dag arbetar Sofia som planeringsdirektör i Region Kalmar län. Sedan juli 2018 sitter hon i styrelsen för H.M. Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Vid mötet med Kungen berättade Sofia om vad stipendiet Kompassrosen betytt för henne och om sin personliga ledarskapsresa sedan hon mottog stipendiet.

Under förmiddagen besökte Kungen Kvarnholmens vårdcentral och togs emot av basenhetschef Ann- Louise Elling, som berättade om vårdcentralens satsning på förebyggande- och förbättringsarbete. Vid besöket gavs även en rundtur på vårdcentralen och möjlighet att se ett arbetstillfälle i verksamheten.

Kungen besöker Kvarnholmens vårdcentral.

Kungen besöker Kvarnholmens vårdcentral. Foto: Nathalie Malic/Konungens stiftelse Ungt Ledarskap

Kungen får information om vårdcentralens satsning på förbättringsarbete.

Kungen får information om vårdcentralens satsning på förbättringsarbete. Foto: Nathalie Malic/Konungens stiftelse Ungt Ledarskap

Under eftermiddagen deltog Kungen i Scouternas och Ungt ledarskaps årliga ledarskapsseminarium som i år hade temat ”Vikten av ett Värdebaserat ledarskap i en digital samtid”. På plats fick Kungen, tillsammans med 150 deltagare som representerar dagens och morgondagens ledare, diskutera vad man kan göra för att öka ungas möjligheter att ta plats i ledande roller.

Kungen håller tal på seminariet.

Kungen håller tal på seminariet. Foto: Magnus Fröderberg/Konungens stiftelse Ungt Ledarskap

Under seminariet höll Kungen ett tal:

Ett uppkopplat samhälle kräver många och snabba beslut. Därmed ställs också höga krav på dem som ska fatta besluten.

Det gäller att våra ledare verkligen bottnar i sina värderingar – och att de utövar sitt ledarskap med omdöme.

Mot den bakgrunden känns dagens tema, ”Värdebaserat ledarskap i en digital samtid, synnerligen väl valt."

H.M. Konungen

Vid seminariet medverkade även årets Kompassrosstipendiater Alexandra Tecle, Hamza Mostafa och Shanga Aziz.