H.M. Konungens tal vid seminariet Ungt Ledarskap

Kalmar

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Vi lever i föränderliga tider. Det har vi alltid gjort, och kommer nog alltid att göra.

De första, andra och tredje industriella revolutionerna omformade människors livsvillkor i grunden.

Nu står vi mitt i den fjärde industriella revolutionen, med artificiell intelligens, robotteknik och nanoteknologi. Digitaliseringen slår igenom på allt fler områden. Till exempel inom vården, som jag fick tillfälle att diskutera vid mitt besök till Region Kalmar tidigare i dag.

Digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter. Men den medför också nya utmaningar och dilemman – inte minst etiskt och moraliskt.

Ett uppkopplat samhälle kräver många och snabba beslut. Därmed ställs också höga krav på dem som ska fatta besluten.

Det gäller att våra ledare verkligen bottnar i sina värderingar – och att de utövar sitt ledarskap med omdöme.

Mot den bakgrunden känns dagens tema, ”Värdebaserat ledarskap i en digital samtid”, synnerligen väl valt.

Seminariet Ungt Ledarskap har i över tio år samlat företrädare från privat, offentlig och ideell sektor för att diskutera vikten av ett ungt och värdebaserat ledarskap.

Sedan ett par år tillbaka arrangeras seminariet runt om i landet, vilket jag tycker är särskilt roligt. Inte minst när vi, som idag, får möjligheten att vara här i ett sommargrönskande Kalmar!

Mina damer och herrar. Ett ungt värdebaserat ledarskap är ett nyfiket och förändringsdrivet ledarskap. Och det är något som vi alla kan låta oss inspireras av.

Nu ser jag fram emot dagens diskussioner!

Tack.

Till toppen