Kungaparet vid nyöppningen av Livrustkammaren

Måndagen den 17 juni besökte Kungaparet Livrustkammaren. Under besöket fick Kungen och Drottningen bekanta sig med den nya basutställningen som är en kronologisk berättelse över Sveriges kungliga historia.

Kungen under invigningsceremonin utanför Livrustkammaren på Slottsbacken.

Kungen under invigningsceremonin utanför Livrustkammaren på Slottsbacken. Foto: Emma Fredriksson/Kungl. Hovstaterna

Under ett antal år har Livrustkammarens permanenta utställning varit stängd för renovering och för att möjliggöra att lyfta fram ny forskning och kunskap.

I dag återöppnade Kungen basutställningen som berättar om vårt lands kungliga historia från kung Gustav Vasa till dagens kungafamilj.

Kungen studerar en monter med kläder från kung Gustaf V (1858-1950) och drottning Viktoria (1862-1930).

Kungen studerar en monter med kläder från kung Gustaf V (1858-1950) och drottning Viktoria (1862-1930). Foto: Emma Fredriksson/Kungl. Hovstaterna

Kungaparet och statsrådet Amanda Lind framför kung Gustav III:s (1746-1792) och drottning Sofia Magdalenas (1746-1813) bröllopsdräkter från år 1766.

Kungaparet och statsrådet Amanda Lind framför kung Gustav III:s (1746-1792) och drottning Sofia Magdalenas (1746-1813) bröllopsdräkter från år 1766. Foto: Emma Fredriksson/Kungl. Hovstaterna

Rundvandring

Tillsammans med kulturminister Amanda Lind fick Kungaparet inledningsvis en visning av utställningen och dess många föremål av museichef Malin Grundberg samt intendenterna Sofia Nestor och Andreas Olsson.

Livrustkammaren, som är ett statligt historiskt museum, är belägen i Kungliga slottets källarvalv sedan 1978.

Livrustkammaren, som är ett statligt historiskt museum, är belägen i Kungliga slottets källarvalv sedan 1978. Foto: Emma Fredriksson/Kungl. Hovstaterna

Invigningsceremoni

Vid en efter efterföljande invigningsceremoni utanför museet höll Kungen tal och sade bland annat :

Att levandegöra 500 år av kunglig historia är ingen liten uppgift. Det ligger ett stort arbete bakom den nya utställningen. Och jag hoppas att den ska locka många besökare – både unga och gamla.

H.M. Konungen

Därefter klippte Kungen ett band för att återinviga Livrustkammarens nya basutställning.

Om Livrustkammaren

Livrustkammaren var ursprungligen Kungahusets förråd av dräkter, rustningar och vapen. År 1628 bestämde kung Gustav II Adolf att de kläder som han hade använt i fälttåg i Polen skulle bevaras ”uthi Rust-Cammaren till en evig åminnelse”, vilket lade grunden till dagens museum.

Genom århundradena har därefter vapen och föremål som ceremonidräkter, hästmunderingar och vagnar förts över från Hovet till Livrustkammaren.

Livrustkammaren ingår i myndigheten Statens Historiska Museer (SHM).