H.M. Konungens tal vid invigning av Livrust­kammarens basutställning

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ers Majestät,
Statsrådet,
Mina damer och herrar.

Livrustkammarens anor går ända tillbaka till Vasakungarna. Fullt så länge har inte Drottningen och jag varit med. Däremot var vi faktiskt här vid invigningen 1978, när Livrustkammaren flyttade tillbaka in på slottet.

Jag kommer mycket väl ihåg hur vi gick runt i utställningen och såg på de olika föremålen – där flera ju har en anknytning till min egen familjs historia.

I Karl XI:s vagga, till exempel, den som också kallas tronföljarvaggan, har många av mina förfäder och företrädare legat och jollrat inför sina dopceremonier. Senaste gången den användes var 2012, när vi döpte Prinsessan Estelle.

Vi har faktiskt alldeles nyss fått en förhandsvisning av den nya basutställningen, och den är verkligen både lärorik och tankeväckande.

Det är ju så med vår historia, att den förändras i takt med tiden. Med ny forskning och kunskap får vi nya svar – och vi ställer kanske också nya frågor. Kvinnornas roll i historien är en sådan fråga, som man nu belyser på ett bra sätt.

Att levandegöra 500 år av kunglig historia är ingen liten uppgift. Det ligger ett stort arbete bakom den nya utställningen. Och jag hoppas att den ska locka många besökare – både unga och gamla.

Härmed förklarar jag Livrustkammarens nya basutställning invigd!