Kungen och Prins Carl Philip vid Stenhammar­dagen

Onsdagen den 12 juni deltog Kungen och Prins Carl Philip i Stenhammardagen, som arrangeras av Sveriges Lantbruks­universitet och Stenhammars godsförvaltning. Årets tema var ”Beredskap för extremväder”.

Kungen och Prins Carl Philip vid Stenhammardagen.

Kungen och Prins Carl Philip vid Stenhammardagen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Dagen inleddes med att Kungen hälsade välkommen till Stenhammar. I sitt tal sa Kungen:

Dagens seminarium handlar om hur vi kan stärka beredskapen för extremväder. Mycket tyder ju på att vi kan vänta oss mer sådant framöver – med betydande konsekvenser för lantbruk och livsmedelsproduktion. Det såg vi tydliga exempel på i fjol, när torkan ledde till magra skördar och brist på foder.

H.M. Konungen

Kungen inledde dagen med att hålla ett tal.

Kungen inledde dagen med att hålla ett tal. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Därefter föreläste experter från Sveriges Lantbruksuniversitet om bland annat kolinlagring från vall, biogasanläggningar, nya affärsmöjligheter för vall och grönmassa och ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Efter en gemensam lunch fortsatte seminariet, då med temat multifunktionella våtmarker. Dagen avslutades med en exkursion till våtmarken vid Lida gård.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Om Stenhammardagen

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stenhammars godsförvaltning inledde våren 2006 ett samarbete i syfte att generera kunskap för utveckling av den betesbaserade köttproduktionen till gagn för såväl produktionsgrenen mer generellt som för driften på Stenhammar. Samarbetet rör såväl forsknings- som utbildningsinsatser.

Om Stenhammar

Stenhammar ligger i hjärtat av Södermanland, strax utanför Flen. På egendomen bedrivs idag ett modernt jord- och skogsbruk. Enligt testamente av Robert von Kræmer tillföll Stenhammar staten 1903 för att disponeras av en medlem av Kungahuset med arvsrätt till kronan. Prins Wilhelm blev förste statsarrendatorn på Stenhammar fram tills sin död 1965, då det övertogs av dåvarande kronprins Carl Gustaf.

.