H.M. Konungens välkomstord vid Stenhammardagen

Stenhammar

(Det talade ordet gäller)

Ers Kunglig Höghet,
Rektor,
Mina damer och herrar,

Det är alltid lika trevligt att hälsa välkommen till Stenhammar och den årliga Stenhammardagen.

Jag vet inte hur pass inlästa ni är på den gamla bondepraktikan? Men om juni månad säger den bland annat detta:

”Bed om regn före midsommar. Efteråt kommer det nog din bön förutan.”

Ja, man kanske man kan diskutera hur väl den utsagan stämmer. Åtminstone efter förra sommaren, som på många håll i Sverige blev den torraste på mer än ett sekel.

Det här är förstås en av de stora utmaningarna med att vara lantbrukare: Förutsättningarna förändras. Gamla sanningar blir inaktuella. Och nya kunskaper och metoder tillkommer.

För den enskilde lantbrukaren är det mycket information att ta in. Och stora värden står på spel. Men, det är samtidigt också spännande att följa utvecklingen. Det tycker åtminstone jag.

Dagens seminarium handlar om hur vi kan stärka beredskapen för extremväder. Mycket tyder ju på att vi kan vänta oss mer sådant framöver – med betydande konsekvenser för lantbruk och livsmedelsproduktion. Det såg vi tydliga exempel på i fjol, när torkan ledde till magra skördar och brist på foder.

Så – hur kan vi rusta svenskt lantbruk för en osäker framtid? Och hur kan vi använda de resurser vi har ännu mer effektivt?

Det är frågor som alltid är aktuella. Men som nu blir allt mer angelägna.

Därför är jag glad att vi kan mötas här på Stenhammar för att ta del av den forskning som sker vid bland annat SLU.

Det handlar om kunskap, lösningar och innovationer som är helt nödvändiga för ett hållbart svenskt livsmedelssystem.

Kort sagt, livsviktiga frågor. Inte bara för lantbrukare. Utan för hela vårt land.

Återigen, varmt välkomna till årets Stenhammardag!