Drottningen vid Svenska Demensdagarna

Fredagen den 17 maj besökte Drottningen Svenska Demensdagarna i Malmö.

Drottningen håller tal på Svenska Demensdagarna.

Drottningen håller tal på Svenska Demensdagarna. Foto: Yanan Li

Svenska Demensdagarna är en konferens som i år firar 20-årsjubileum. Drottningen inledde sitt besök med att hålla ett tal:

En bättre demensvård är en fråga som ligger mig personligen mycket varmt om hjärtat. Jag har själv erfarenhet av att vara anhörig till en person med demenssjukdom – en erfarenhet som ledde fram till att jag för mer än tjugo år sedan grundade Silviahemmet.

Tack vare forskningen får vi allt mer kunskap om demenssjukdomar. Det är kunskaper som kan tillämpas i vården och omsorgen, och som kan leda till ett bättre bemötande både av de sjuka och anhöriga.

H.M. Drottningen

Foto: Yanan Li

Därefter närvarade Drottningen vid två föreläsningar och ett seminarium:

  • "En uppdatering kring forskning och klinik av demenssjukdomar med särskilt fokus på Alzheimers sjukdom" – förläsare Maria Eriksdotter
  • "Säg det i toner och inte i ord" – föreläsare Birgitta ”Gitte” Pålsson
  • "Lågaffektivt bemötande i äldrevården" – föreläsare Bo Hejlskov Elvén

Foto: Yanan Li