H.M. Drottningens tal vid konferensen Svenska Demensdagarnas 20-årsjubileum

Malmö

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

”Har hon en bra dag i dag – eller en dålig?”

Ja, det är en fråga som många, tyvärr, måste ställa oss, när en förälder, partner eller vän drabbas av demenssjukdom. I det läget kommer mycket i livet att handla om den oro man känner för sin anhöriga. Då är det ändå bara en skärva av den stress och ångest som den drabbade själv upplever.

En bättre demensvård är en fråga som ligger mig personligen mycket varmt om hjärtat. Jag har själv erfarenhet av att vara anhörig till en person med demenssjukdom – en erfarenhet som ledde fram till att jag för mer än tjugo år sedan grundade Silviahemmet.

Tack vare forskningen får vi allt mer kunskap om demenssjukdomar. Det är kunskaper som kan tillämpas i vården och omsorgen, och som kan leda till ett bättre bemötande både av de sjuka och anhöriga.

Så att det blir fler bra dagar. Och färre dåliga.

Men för att så ska ske, måste det också ges möjlighet till fortbildning för dem som arbetar ute i verksamheterna.

Där har Svenska Demensdagarna kommit att bli en viktig knutpunkt för tvärprofessionellt utbyte, inspiration och kunskapsinhämtning.

Gårdagens och morgonens seminarier har bland annat handlat om fysisk träning, kunskap för ett bra bemötande och vikten av att arbeta personcentrerat. Ni har tagit del av nya forskningsrön, redskap och arbetssätt.

Men lika viktigt är att ni genom denna konferens får möjlighet att lära av varandra. Tänk, vilken fantastisk erfarenhetsbank som ni härinne tillsammans representerar!

Det sker just nu spännande landvinningar på det digitala området. Inte minst inom artificiell intelligens, där man extraherar nya kunskaper och metoder ur stora mängder data. Den utvecklingen rymmer betydande möjligheter för vård och omsorg.

Samtidigt finns ett stort värde i den form av kunskapsspridning som den här konferensen står för: Att få möjlighet att tala med varandra. Att lyssna, fråga och resonera. Och att prestigelöst dela sina erfarenheter med andra kollegor.

Därför vill jag tacka arrangörerna av denna konferens, som bidrar till att ny forskning och nya metoder sprids till den praktiska verkligheten.

Tack också till alla er som är här i dag, för att ni har valt att arbeta inom detta viktiga område. Det är genom er kompetens och ert engagemang som personer med demenssjukdom och deras anhöriga får vara med om fler bra dagar – och färre dåliga.

Mina varmaste gratulationer till Svenska Demensdagarna på 20-årsjubileet. Jag önskar konferensen lycka till i framtiden!

Tack.