Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Onsdagen den 8 maj lämnade fyra nyutnämnda utländska ambassadörer över sina kreditivbrev till Kungen i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Kungen tar emot Litauens ambassadör Giedrius Čekuolis på Kungliga slottet. Under audiensen bar Kungen litauiska Vytautas den Stores orden.

Kungen tar emot Litauens ambassadör Giedrius Čekuolis på Kungliga slottet. Under audiensen bar Kungen litauiska Vytautas den Stores orden. Foto: Emma Fredriksson/Kungl. Hovstaterna

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Kairat Abdrakhmanov från Kazakstan
  • Ambassadör Shkendije Geci Sherifi från Kosovo
  • Ambassadör Andreas Fryganas från Grekland
  • Ambassadör Giedrius Čekuolis från Litauen
Arméns musikkår spelade när ambassadörerna anlände till Kungliga slottets inre borggård.

Arméns musikkår spelade när ambassadörerna anlände till Kungliga slottets inre borggård. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under de fyra audienserna lämnade ambassadörerna över sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Ambassadör Kairat Abdrakhmanov från Kazakstan överlämnar sitt kreditivbrev vid dagens audiens.

Ambassadör Kairat Abdrakhmanov från Kazakstan överlämnar sitt kreditivbrev vid dagens audiens. Foto: Emma Fredriksson/Kungl. Hovstaterna

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

De nya ambassadörerna anländer till Kungliga slottet i Karl XV:s paradkupé.

De nya ambassadörerna anländer till Kungliga slottet i Karl XV:s paradkupé. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen tar emot Kosovos ambassadör Shkendije Geci Sherifi.

Kungen tar emot Kosovos ambassadör Shkendije Geci Sherifi. Foto: Emma Fredriksson/Kungl. Hovstaterna

Kungen välkomnar Greklands ambassadör Andreas Fryganas. Under audiensen bar Kungen grekiska Frälsarorden.

Kungen välkomnar Greklands ambassadör Andreas Fryganas. Under audiensen bar Kungen grekiska Frälsarorden. Foto: Emma Fredriksson/Kungl. Hovstaterna

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Till toppen