Kungen närvarade vid 70-årsjubileet av Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Torsdagen den 2 maj närvarade Kungen vid 70-årsjubileet av Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond. Jubileet firades med ett seminarium i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Kungen i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Kungen i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

År 1948, när Gustaf V fyllde 90 år, skapades en fond för att hedra den dåvarande kungen på födelsedagen. Totalt samlade fonden in två miljoner kronor som dåvarande statsminister Tage Erlander lämnade över till Gustaf V som framhöll:

”Det skulle glädja Mig, om den fond, som Sveriges folk i år velat instifta, verksamt kunde komma att bidraga till främjandet av ungdomens frivilliga, ideella verksamhet, som alltid legat Mig varmt om hjärtat”.

Sedan dess har stiftelsen kontinuerligt delat ut bidrag till organisationer som vill stödja och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom utbildning av ledare.

70-årsjubileum

I år firar stiftelsen 70 år och det firades med ett seminarium i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. På plats fanns representanter från bland annat Myndigheten för ungdoms- och civilfrågor, regeringens demokratikommitté, Rädda barnen, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU), Unga Reumatiker och RFSL Ungdom.

Deltagare vid seminariet.

Deltagare vid seminariet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under seminariet höll Kungen ett tal:

Den 8 mars 1949. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag gjorde den dagen – jag var trots allt inte ens tre år gammal då. Men antagligen var jag fullt upptagen med att leka kurragömma eller ställa till bus med mina systrar ute på Haga.

Min farfarsfar, kung Gustaf V, däremot – han hade ett viktigt möte i kalendern den dagen. Då kom nämligen statsminister Tage Erlander till Drottningholms slott, för att överlämna två miljoner kronor, som samlats in av svenska folket till kungens 90-årsdag.

Sedan dess har det gått 70 år. I dag är det nya barn som busar ute på Haga. Själv står jag här och kan konstatera att 90-årsfondens medel har förvaltats på ett synnerligen framgångsrikt sätt.

H.M. Konungen

Elever från musikskolan Lilla akademien stod för musikunderhållningen.

Elever från musikskolan Lilla akademien stod för musikunderhållningen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna