H.M. Konungens tal, Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfonds jubileumsseminarium

Kungliga slottet

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Den 8 mars 1949. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag gjorde den dagen – jag var trots allt inte ens tre år gammal då. Men antagligen var jag fullt upptagen med att leka kurragömma eller ställa till bus med mina systrar ute på Haga.

Min farfarsfar, kung Gustaf V, däremot – han hade ett viktigt möte i kalendern den dagen. Då kom nämligen statsminister Tage Erlander till Drottningholms slott, för att överlämna två miljoner kronor, som samlats in av svenska folket till kungens 90-årsdag.

Två miljoner kronor 1949 – det motsvarar ungefär 38 miljoner kronor i dag. Så det var ingen liten summa.

Beloppet var insatt på kapitalräkning i Göteborgs bank, i en skinninbunden bankbok med kungens namnchiffer och räkningsnummer 1858.

Kungen beslutade att de insamlade medlen skulle bilda Konung Gustaf V:s 90-årsfond. Han uttryckte det såhär:

”Det skulle glädja Mig, om den fond, som Sveriges folk i år velat instifta, verksamt kunde komma att bidraga till främjandet av ungdomens frivilliga, ideella verksamhet, som alltid legat Mig varmt om hjärtat.”

Sedan dess har det gått 70 år. I dag är det nya barn som busar ute på Haga. Själv står jag här och kan konstatera att 90-årsfondens medel har förvaltats på ett synnerligen framgångsrikt sätt.

Under sju årtionden har fonden kunnat ge ett betydande ekonomiskt stöd till ungdomsrörelsen i Sverige.

Så sent som i mars i år beviljades drygt två miljoner kronor – lika mycket som stiftelsens grundplåt – till ledarutbildningar inom 40 olika ideella föreningar.

Det gläder mig att min farfarsfars önskan kunde förverkligas och leva vidare. Och det känns extra roligt eftersom det här är en fråga som jag själv är starkt engagerad i, bland annat genom stiftelsen Ungt Ledarskap.

Vi vet att de som fostras inom idrott och föreningsliv ofta går vidare till ledande positioner inom politik, näringsliv och förvaltning. Så, att ge unga människor möjlighet att utvecklas till goda och ansvarstagande ledare – det är en klok investering.

Jag vill också säga att jag är särskilt glad att se så många tidigare stipendiemottagare här i salen. Ni är viktiga! För ungdomsrörelsen, och för vårt land.

Mina damer och herrar. Som barnbarnsbarn till Gustaf V, och som varm supporter av ungdomsrörelsen i Sverige, vill jag gratulera fonden till 70-årsjubileet.

Nu ser jag fram emot att höra mer om ert viktiga arbete.