Kungen vid Forum för bioekonomi

Onsdagen den 10 april närvarade Kungen vid Forum för bio­ekonomi under Skogsnärings­veckan på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Kungen delar ut Greve Carl Bernadottes skogspris till Kerstin Ekman.

Kungen delar ut Greve Carl Bernadottes skogspris till Kerstin Ekman. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under ett inledande seminarium, där näringsminister Ibrahim Baylan inledningstalade, diskuterade representanter för politik och näringsliv hur EU-valet och brexit kan komma att påverka den svenska skogsnäringen.

Författarna Kerstin Ekman och Jens Liljestrand samtalade kring Liljestrands bok om Vilhelm Moberg, "Mannen i skogen", och om skogens betydelse för Mobergs författarskap.

Därefter höll Kungen tal, och delade ut priser till fem olika pristagare.

I sitt tal sa Kungen:

Skogen berör oss också på ett djupare plan. Den finns i vårt lands historia, i våra traditioner och i vår kultur. (...) Ja, om det finns en svensk folksjäl så vågar jag säga att skogen har en stor plats i den.

H.M. Konungen

Kungen håller tal vid Forum för bioekonomi.

Kungen håller tal vid Forum för bioekonomi. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Prisutdelning

Greve Carl Bernadottes skogspris har i över 50 år delats ut till en person som gjort skogsbruket utomordentliga tjänster och kombinerar vetenskap med praktik. Priset gick i år till författaren Kerstin Ekman för hennes författarskap som lyfter fram de kulturella aspekterna på skogen.

Guldkvisten delas ut till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i Sverige. Årets pristagare är:

  • Vd Martin Forsén, Burapha, för hans arbete med att införa en hållbar skogsnäring på avskogade marker i Laos
  • Docent Johanna Witzell, SLU, för hennes arbete med att minska effekter av skadegörare på skogen
  • Fil dr Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk mångfald och Högskolan Kristianstad, för hans arbete med att föra ut kunskaper om landskapsutveckling och miljövård. Han verkar för biologisk mångfald där människan i io-konventionens anda står i centrum.

Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfonds kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007 och främjar utvecklingen av svensk massa- och pappers­industri mot förbättrade och nya produkter och tjänster som klarar en allt tuffare konkurrens.

Priset tilldelades i år Per-Olof Syrén vid KTH och Science for Life Laboratory i Stockholm för sin introduktion av det nya forskningsfältet Polymer retrobiosyntes som är ett unikt angreppssätt för framställning av biopolymerer från skogsbiprodukter.

Skogsnäringsveckan

Skogsnäringsveckan är en arena där branschen och samhällsintressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör skogsnäringen.

Arenan har funnits i 150 år för att ge insikt och inspiration - och säkra utvecklingen av en livskraftig skogsindustri. Under Skogsnäringsveckan arrangerar Skogsindustrierna årligen Forum för Bioekonomi.

Till toppen