H.M. Konungens tal vid Forum för bioekonomi

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,
Alla skogsintresserade,

Jag vill passa på att tacka för en mycket intressant diskussion här under förmiddagen.

Debatten om skogsfrågor är i dag i högsta grad levande. Ja, till och med livlig. Och definitivt engagerande. Och det är väl egentligen inte så konstigt, att skogen är en fråga som engagerar.

Vi talar ju om en resurs av enastående stor betydelse för svensk ekonomi. Skogsnäringen stod förra året för ett exportvärde av 145 miljarder kronor. En stor och viktig andel av svensk export.

Samtidigt räknar man på Skogsstyrelsen med att årets angrepp av granbarkborre kan förstöra virke för upp till sex miljarder kronor. Sex miljarder! Då förstår man vilka värden det handlar om.

Vi vet också att skogen kan vara en lösning på klimatfrågan. Där finns det stora möjligheter för Sverige att bidra om det görs på rätt sätt. Vad som sedan är rätt sätt är en politisk fråga som får diskuteras.

Men skogen berör oss också på ett djupare plan. Den finns i vårt lands historia, i vår tradition och i vår kultur. Som vi hörde i samtalet nyss har den präglat stora författarskap. Ja, om det finns en svensk folksjäl så vågar jag säga att skogen har en stor plats i den.

Därför känns det särskilt roligt med de priser som vi strax ska dela ut. Kunskap, liksom träd, är ju levande materia. Den växer och utvecklas.

Dagens pristagare har på olika sätt bidragit till detta - att utveckla och fördjupa vår förståelse för skogen och dess värden.

Det, tycker jag, är verkligen värt att belöna!

Tack.