Kungen vid konferensen Fiskeforum

Tisdagen den 2 april närvarade Kungen vid konferensen Fiskeforum på Näringslivets Hus i Stockholm.

Kungen tillsammans med moderatorn Martin Falklind.

Kungen tillsammans med moderatorn Martin Falklind. Foto: Ola Hedin

Fiskeforum samlade tongivande aktörer inom sportfiskenäringen för en tvådagars­konferens i Stockholm på temat fisketurism med syfte att samverka om branschens utveckling.

Vid konferensen deltog offentliga beslutsfattare, bland andra landsbygdsminister Jennie Nilsson samt finansiärer, förvaltare, lagstiftare, produkt- och destinations­utvecklare, forskare och entreprenörer inom fisketurismen.

Kungen öppnade konferensen och sade:

Det är glädjande att ledande aktörer nu har tagit initiativ till att etablera detta Fiskeforum. Jag ser detta som en viktig möjlighet att stärka förutsättningarna för svensk fisketurism.

H.M. Konungen

Konferensens första dag fortsatte med ett inledningsanförande av landsbygds­minister Jennie Nilsson och en paneldiskussion om hur kunskapsbristen om fisketurismens samhällsekonomiska nytta ska kunna åtgärdas.

Under eftermiddagen höll experter från olika delar av branschen anföranden om fisketurismens forskningsläge, kunskapsbehov, implementering och tillämpning.

Fiskeforum

Fiskeforum 2019 arrangeras av en grupp bestående av Jordbruksverket, Sportfiskarna, Havs- och vattenmyndigheten, Tillväxtverket, Stiftelsen för Östersjölaxen, Sveaskog, Landsbygdsnätverket samt Svensk Sportfiskehandel.

Avsikten är att Fiskeforum blir ett årligen återkommande event som samlar hela sportfiskenäringen och berörda aktörer i samhället för att driva utvecklingen framåt inom fisketurismen.

.