H.M. Konungens öppningsanförande vid Fiskeforum 2019

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Bästa konferensdeltagare,

Förra året samlades vi här för en liknande konferens. Vi var nog flera som då upplevde att engagemanget för dessa frågor växer sig allt starkare.

Därför är det glädjande att ledande aktörer nu har tagit initiativ till att etablera detta Fiskeforum. Jag ser detta som en viktig möjlighet att stärka förutsättningarna för svensk fisketurism.

Med runt 30 miljoner aktiva sportfiskare i Europa, och dubbelt så många i USA, finns det en betydande marknad med goda tillväxtmöjligheter för Sverige. Men innan vi kan bli en internationell topp-destination finns det ett antal utmaningar att möta.

Myndigheter, företag och vattenägare fattar varje år många viktiga beslut runt fisk och vattenanvändning. Då är det viktigt att det finns aktuell kunskap om de ekonomiska effekterna av fisketurism och sportfiske.

Det finns också mycket att göra för att utveckla och förbättra samverkan mellan olika aktörer.

Som ni kanske vet är 2019 Laxens år. Inte bara här i Sverige utan internationellt. För många – även för mig – är laxen lite av fiskets formel 1, och utövar en stark lockelse på sportfiskare runt om i världen.

Med klok förvaltning torde möjligheterna vara goda att etablera fler attraktiva och hållbara svenska laxvatten.

Jag ser fram emot spännande diskussioner om dessa och andra frågor. Härmed förklarar jag Fiskeforum 2019 öppnat!

Till toppen