Kungen närvarade på ICC:s årsmöte och 100-årsjubileum

Måndagen den 25 mars närvarade Kungen vid ICC:s årsmöte och 100-årsjubileum på Grand Hôtel i Stockholm.

Kungen delar ut Svenska internationella handelskammarens förtjänstmedalj till Cecilia Malmström, EU-kommissionär.

Kungen delar ut Svenska internationella handelskammarens förtjänstmedalj till Cecilia Malmström, EU-kommissionär. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

ICC, Internationella handelskammaren, är en organisation som arbetar för att underlätta internationell affärsverksamhet. ICC har sex miljoner medlemmar från företag och branscher i över 120 länder.

På Svenska internationella handelskammarens årsmöte togs Kungen emot av ordförande Fredrik Persson, kassaförvaltare Marcus Wallenberg och generalsekreterare Susanna Zeko.

Under ett seminarium med titeln 100 years of trade and investment – lessons learned and challenges ahead diskuterade EU-kommissionär Cecilia Malmström, förutvarande statsminister Carl Bildt och kassaförvaltare Marcus Wallenberg frågor kring temat. Diskussionen modererades av Johan Norberg, författare och historiker.

ICC:s jubileumsmiddag på Grand Hôtel i Stockholm.

ICC:s jubileumsmiddag på Grand Hôtel i Stockholm. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Under kvällen arrangerades en jubileumsmiddag där Kungen delade ut Svenska internationella handelskammarens förtjänstmedalj till EU-kommissionens handelskommissionär Cecilia Malmström för ”internationella insatser till gagn för näringslivet”.

Som avslutning på kvällen höll Kungen ett tacktal:

I now and then have the privilege of promoting Swedish enterprise – most notably during incoming and outgoing state visits. It is always an honour. I am proud to see Swedish ideas and solutions find their way out into the world.

H.M. Konungen