Vittnesbekräftelse

Vid en kunglig födsel hålls traditionsenligt en vittnesbekräftelse vilket sker dagen efter födseln, om inte födseln sker på en lördag. Då hålls vittnesbekräftelsen följande måndag. Vid vittnesbekräftelsen får de fyra vittnena se det nyfödda barnet.

Pressmöte med statsminister Stefan Löfven, statsfru Kirstine von Blixen-Finecke, riksmarskalk Svante Lindquist och talman Urban Ahlin i samband med konseljen. Foto: Claudio Bresciani/TT

Pressmöte med statsminister Stefan Löfven, statsfru Kirstine von Blixen-Finecke, riksmarskalk Svante Lindquist och talman Urban Ahlin i samband med konseljen. Foto: Claudio Bresciani/TT

Talman, statsminister, riksmarskalk samt överhovmästarinna är vittnen. Vittnesbekräftelsen är ett dokument med underskrifter och sigill av ovanstående vittnen. 

Vittnen för Prins Nicolas var talman Urban Ahlin, statsminister Stefan Löfven, riksmarskalk Svante Lindqvist samt statsfru Kirstine von Blixen-Finecke.