Kungliga dop

I Sverige har dop av kungliga barn i århundraden ansetts vara en statsceremoni medan dopet har en helt privat karaktär i andra monarkier. För svenskt vidkommande visar inte minst den magnifika silverdopfunten på detta. Denna ritades vid slutet av 1600-talet av slottsarkitekten Nicodemus Tessin d.y. och utfördes i Stockholm av den franske silversmeden J. F. Cousinet mellan åren 1696 och 1707.

Traditionen med faddrar är också mycket gammal. Vid hertigens av Smålands dop i Slottskyrkan 1782 ställdes förgyllda stolar i koret för de olika faddrarna. Faddrar som konungarna av Preussen och Danmark var inte personligen närvarande vid dopakten men deras stolar stod där och i dessa stolar placerades porträtt av dessa faddrar.

Av tradition är det alltid ärkebiskopen som förrättar kungliga dop.

Göran Alm
fv chef för Bernadottebiblioteket

Prins Carl (XVI) Gustafs dop i Slottskyrkan 7 juni 1946. Foto: Kungl. Hovstaterna