Kronprinsessans vandring i Östergötland

Torsdagen den 26 oktober 2017 var Kronprinsessan i Östergötland för att genomföra sin tredje vandring i Sveriges landskap. Turen gick genom Tinnerö eklandskap.

Se film från vandringen i Östergötland. Film: Kaffegruppen/Kungahuset.se

Dagen tillbringades i Tinnerö eklandskap som är ett böljande beteslandskap med ett stort antal gamla ekar. Området är också rikt på fornlämningar.

Vandringen inleddes vid Rosenkällasjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. nordvästra del. Sjön har återskapats efter att ha varit helt igenvuxen i mer än hundra år. Runt den finns idag flera fågeltorn och där kan man få se såväl svarthakedopping som smådopping och skedand.

Ett bihotell har placerats på sydsidan av ladugården. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Tinnerö eklandskap

Tinnerö eklandskap är ett nästan 7 kvadratkilometer stort och omväxlande odlingslandskap, med ängar och hagmarker som har ett rikt växt- och djurliv, framförallt knutet till gamla ekar. I Tinnerö finns spår av människor som bott och verkat här genom tiderna, allt ifrån stenålderns jägare och samlare till 1600-talet djurgårdar. Under en stor del av 1900-talet användes Tinnerö som militärt övningsfält. Linköpings kommun förvärvade i början av 2000-talet hela övningsområdet och 2006 bildades naturreservatet Tinnerö eklandskap.

Anders Jörneskog, kommunekolog i Linköpings kommun och reservatsförvaltare i Tinnerö eklandskap, guidar genom landskapet. Foto: Kungahuset.se

På mountainbike i landskapet. Foto: Ola Axman/IBL

Östergötland

Landskapsdjur: knölsvan
Landskapsblomma: blåklint
Invånare, drygt: 450 000

Östergötland är ett landskap i sydöstra Sverige. Östergötland gränsar i söder till Småland, i väster till Västergötland genom Vättern, i norr till Närke och Södermanland och i öster till Östersjön. I landskapet finns 50 000 kända fornlämningar.

Prinsessan Estelle är hertiginna av Östergötland.

Orientering stod på agendan. Bland annat arrangerades ett så kallat miniknat, för de allra minsta orienterarna, av Linköpings Orienteringsklubb och IFK Linköping. Foto: Ola Axman/IBL

Kronprinsessan vid torsdagens vandring i Östergötland. Foto: Raphael Stecksén

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

Under hösten 2017 inledde Kronprinsessan en serie vandringar genom Sveriges landskap. Vandringarna startade i Västergötland i september Länk till annan webbplats. och den andra vandringen ägde rum i Västerbotten i början av oktober.

Med vandringarna vill Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.

Vandringarna genomförs under de närmsta åren.

Hittills genomförda vandringar

» Läs mer på specialwebben om landskapsvandringarna