Kronprinsessans vandring i Blekinge

Fredagen den 13 april 2018 var Kronprinsessan i Blekinge för att genomföra sin femte vandring i Sveriges landskap. Vandringen ägde rum i Ronnebys tätortsnära naturområden.

Dagen inleddes med ett besök på Hulta förskola där Kronprinsessan fick träffa barn och personal, där hon fick information om hur förskolan är byggd ur miljö- och hållbarhetsaspekter.

Kronprinsessan träffar barn och personal vid Hulta förskola. Foto: Johan Nilsson/TT

Kronprinsessan träffar barn och personal vid Hulta förskola. Foto: Johan Nilsson/TT

Förskolan är byggd enligt ett koncept kallat ”Cradle to cradle” och handlar om att vår samhälls- och produktutveckling har mycket att vinna på att likna ekologiska system där energi och material brukas effektivt och cykliskt istället för att förbrukas och generera avfall.

Kronprinsessan möter Ronnebys invånare vid torget i Ronneby. Foto: Johan Nilsson/TT

Kronprinsessan möter Ronnebys invånare vid torget i Ronneby. Foto: Johan Nilsson/TT

Efter besöket på Hulta förskola inleddes vandringen vid Ronneby torg. Vandringen gick utefter Ronnebyån ner till Gamla källan i Ronneby brunnspark.

Kronprinsessan vandrar över Ronnebyån tillsammans med guiden Robert Ekholm. Foto: Johan Nilsson/TT

Kronprinsessan vandrar över Ronnebyån tillsammans med guiden Robert Ekholm. Foto: Johan Nilsson/TT

Vid Ronneby brunn fick Kronprinsessan provsmaka vattnet från källan som har anor från början av 1700-talet. Foto: Johan Nilsson/TT

Vid Ronneby brunn fick Kronprinsessan provsmaka vattnet från källan som har anor från början av 1700-talet. Foto: Johan Nilsson/TT

Efter lunch gick vandringen genom naturreservatet Södra Brunnskogen där Kronprinsessan bland annat fick information om Trollsjön samt möta Ronneby orienteringsklubb, Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet.

Kronprinsessan tittar på insekter genom förstoringsglas tillsammans med elever från klass 4B i skolan Thoren Framtid. Foto: Johan Nilsson/TT

Kronprinsessan tittar på insekter genom förstoringsglas tillsammans med elever från klass 4B i skolan Thoren Framtid. Foto: Johan Nilsson/TT

Ronneby brunn

Ronneby brunn har anor från 1705 och var i slutet av 1870-talet Sveriges mest besökta kuranstalt. Blekinge har en lång tradition av naturupplevelser intill staden och Ronneby har en långa historia som centrum för friluftsliv och som anrik brunnsort.

Blekinge

Landskapsdjur: ekoxe
Landskapsblomma: ek (kungsljus)
Invånare, knappt: 160 000

Blekinge gränsar i norr till Småland, i väster till Skåne och med kust i söder mot Östersjön.

Prinsessan Adrienne är hertiginna av Blekinge.

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

I september 2017 inledde Kronprinsessan sina vandringar genom Sveriges landskap. Vandringarna som går genom landets 25 landskap genomförs under de närmsta åren.

Med vandringarna vill Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.