Gåvor och insamlingar

För dem som önskar uppvakta Kungen rekommenderas att tänka på Stiftelsen Ungt Ledarskap samt näringslivets insamling till Kungl. Musikhögskolan.

De båda insamlingarna ligger Kungen varmt om hjärtat då de främjar utbildning inom kultur och ledarskap.

Eventuella övriga gåvor till Kungen kan lämnas hos Post & Logistik, vardagar mellan kl. 8.00–15.30, Kungliga slottet för vidare befordran till Kungen. Gåvor som lämnas till Kungliga slottet ska märkas med givarnas namn och adress.

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Stiftelsen Ungt Ledarskap var en gåva till Kungen på 60-årsdagen, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen verkar för att lyfta unga ledare med ett gott värdebaserat ledarskap. Stiftelsen bygger på scoutrörelsens värderingar och har mod, omtanke och handlingskraft som centrala värdeord för ett gott värdebaserat ledarskap.

Kungen och stiftelsens styrelse har beslutat att satsa på en ny verksamhetsperiod om fem år med inriktning Ledarskap för Sveriges framtid. Stiftelsen kommer att dela ut fler stipendier till yngre stipendiater, arrangera möten mellan ledare från alla sektorer och åldrar på fem olika platser i landet samt fortsätta utbilda unga ledare inom civilsamhället i värdebaserat ledarskap.

Läs mer om Stiftelse Ungt Ledarskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skänk en gåva till Stiftelse Ungt Ledarskap på:
Plusgiro 900081-1
Bankgiro 900-0811

Näringslivets insamling – en kultursatsning för den framtida musikutbildningen i Sverige

Företagare i Sverige har möjlighet att uppvakta Kungen i samband med 70-årsdagen genom att delta i en insamling till Kungl. Musikhögskolan.

Syftet med insamlingen är att gåvan ska ställas till Kungl. Musikhögskolans disposition i syfte att finansiera utrustning av de nya undervisnings- och forskningslokaler som är under uppbyggnad. Genom detta kan Kungl. Musikhögskolan möta framtidens krav på utbildning och forskning inom musiklivet samt bli en central mötesplats för en musikintresserad allmänhet.

Svenskt Näringsliv samordnar insamlingen, som även stöds av Företagarna, LRF och Stockholms handelskammare.

Läs mer om Kungl. Musikhögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skänk en gåva till näringslivets insamling till Kungl. Musikhögskolan:
Bankkonto Handelsbanken 6001-970 693 788
Bankgiro 886-4530
Ange givarens namn tydligt