Gratulationslistor

Den 28 och 29 april, kl. 10–14, har allmänheten möjlighet att framföra skriftliga gratulationer till Kungen på Kungliga slottet.

För allmänheten finns gratulationslistor i Norra galleriet ingång via Västra valvet.

För diplomatiska kåren finns gratulationslistor i Riksmarskalkens sammanträdesrum, ingång i Riksmarskalksämbetets dörr vid Yttre borggården.