Användning av bilder

För samtliga bilder gäller tills inget annat anges:

  • Bilderna på Kungafamiljen är fria att användas av media och organisationer i samband med artiklar om den Kungliga Familjen.
  • Bilderna på de kungliga slotten är fria att användas endast i artikel/recension/information om de kungliga besöksmålen och aktuella evenemang.
  • För publicering i böcker, vänligen kontakta foto@royalcourt.se för publiceringstillstånd.
  • Bilderna får användas för privat bruk.
  • Copyright Kungahuset.se skall alltid anges vid publicering. Är fotografens namn angivet i filinformationen skall detta också alltid anges.
  • Bilderna får inte användas i marknadsföringssyfte, eller användas på produkt, förpackning, reklamtryck, vykort, affisch eller dylikt.
  • Användande av bilderna i offentligt framförande, offentlig visning eller spridning till allmänheten får ej ske utan tillstånd.
  • Manipulering av bilderna får ej ske utan tillstånd — utöver normal redigering. Det är inte tillåtet att beskära bilderna utan tillstånd.
  • Bilderna får ej arkiveras. Avritning av bilderna är ej tillåten. Bilderna får ej vidareförsäljas eller distribueras till tredje part.
  • Användning i strid med ovanstående regler faktureras av Kungl. Hovstaterna.

Bloggare får använda bilderna förutsatt att ovanstående respekteras.

Bilder på andra delar av webbplatsen skyddas av upphovsrätten och får inte kopieras.

Vid frågor eller tillstånd vänligen kontakta foto@royalcourt.se.