Användning av bilder

För samtliga bilder gäller tills inget annat anges:

  • Bilderna på Kungafamiljen är fria att användas av media och organisationer i samband med artiklar om den Kungliga Familjen.
  • För publicering i böcker, vänligen kontakta foto@royalcourt.se för publiceringstillstånd.
  • Bilderna får användas för privat bruk.
  • Copyright Kungl. Hovstaterna skall alltid anges vid publicering. Är fotografens namn angivet i filinformationen skall detta också alltid anges.
  • Bilderna får inte användas i marknadsföringssyfte, eller användas på produkt, förpackning, reklamtryck, vykort, affisch eller dylikt.
  • Användande av bilderna i offentligt framförande, offentlig visning eller spridning till allmänheten får ej ske utan tillstånd.
  • Manipulering av bilderna får ej ske utan tillstånd — utöver normal redigering. Det är inte tillåtet att beskära bilderna utan tillstånd.
  • Bilderna får ej arkiveras. Avritning av bilderna är ej tillåten. Bilderna får ej vidareförsäljas eller distribueras till tredje part.
  • Användning i strid med ovanstående regler faktureras av Kungl. Hovstaterna.

Bilder på andra delar av webbplatsen skyddas av upphovsrätten och får inte kopieras.

Vid frågor eller tillstånd vänligen kontakta foto@royalcourt.se.