H.K.H. Prins Daniel

H.K.H. Prins Daniel

Hälsofrågor

Prins Daniel har stort fokus på hälsofrågor, från engagemang kring donationsfrågor till initiativ som Prins Daniels lopp och Idrottens dag, som årligen arrangeras för att få fler unga att röra på sig och locka dem till idrotten. Prins Daniel är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse och har gett namn till Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare.

Sommaren 2016 lanserade Prins Daniel Kronprinsessparets initiativ Generation Pep tillsammans med svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Visionen är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep arbetar för att sprida kunskap, inspirera och stödja såväl barn och unga, som föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Entreprenörskap

Prins Daniel är även engagerad i entreprenörskapsfrågor och verkar för att främja entreprenörskap bland unga. Prinsen besöker bland annat SM i ungt företagande årligen och är ledamot i Ung Företagsamhets nationella styrelse.

Projektet Prins Daniels Fellowship och entreprenörsprogram lanserades 2013. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, där Prinsen tillsammans med entreprenörer och företagsledare besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor till entreprenörskap.