Det kungliga kulturarvet

Det kungliga kulturarvet

Till statschefens uppdrag hör också att göra de kungliga slotten med tillhörande markområden tillgängliga för allmänheten, liksom att förvalta, vårda och visa de omfattande statliga lösöresamlingarna.

Förutom de 10 slotten med värdefulla samlingar som årligen visas för flera miljoner besökare, sköter och vårdar Kungen stora park- och skogsområden i och i närheten av Stockholm.