Kungahusets kalender

Kungafamiljens dagliga uppdrag utgörs av både externa och interna programpunkter. Där ingår interna möten, förberedelser och företräden för både enskilda och organisationer. Utöver det har Kungafamiljen även många officiella programpunkter och resor runt om i Sverige och utlandet.

I kalendern publiceras ett urval av de officiella programpunkterna.

Högtidlighållande av Sveriges nationaldag

Kungen, Drottningen

Plats: Kungliga slottet

Videosamtal med statsrådet Amanda Lind

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan

Videosamtal med statsrådet Ann Linde

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel