Kungahusets kalender

Kungafamiljens dagliga uppdrag utgörs av både externa och interna programpunkter. Där ingår interna möten, förberedelser och företräden för både enskilda och organisationer. Utöver det har Kungafamiljen även många officiella programpunkter och resor runt om i Sverige och utlandet. I kalendern publiceras ett urval av de officiella programpunkterna.

Närvaro vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) högtidssammankomst

Kungen, Drottningen, Prins Daniel

Plats: Stockholm

Läs merlänk till annan webbplats

Företräde för kulturarvsspecialist Anders Zander, Statens Fastighetsverk

Kungen, Drottningen

Plats: Drottningholms slott

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lunch för Nordiska rådet

Kungen, Drottningen

Plats: Kungliga slottet

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Diplomatmottagning

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Kungliga slottet

Närvaro vid seminarium med anledning av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens 100-årsjubileum

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Kungliga slottet

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företräde Nobelstiftelsen för presentation av årets nobelpristagare

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Kungliga slottet

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster