Kungahusets kalender

Kungafamiljens dagliga uppdrag utgörs av både externa och interna programpunkter. Där ingår interna möten, förberedelser och företräden för både enskilda och organisationer. Utöver det har Kungafamiljen även många officiella programpunkter och resor runt om i Sverige och utlandet.

I kalendern publiceras ett urval av de officiella programpunkterna.

Konselj med anledning av H.K.H. Prinsessan Sofias nedkomst

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Med anledning av den pågående pandemin arrangeras inga foto- eller intervjutillfällen i samband med konseljen.

Tacksägelsegudstjänst, Te Deum, med anledning av H.K.H. Prinsessan Sofias nedkomst

Kungen, Drottningen, Prins Carl Philip

Plats: Slottskyrkan, Kungliga slottet

Med anledning av den pågående pandemin arrangeras inget fototillfälle i samband med Te Deum.