Kondoleanser till Konungen av Norge

Med anledning av jordskredet i Gjerdrums kommun i Norge har H.M. Konungen skickat följande kondoleanstelegram till H.M. Konungen av Norge.

Hans Majestät Kung Harald V
OSLO


Drottningen och jag vill framföra vårt djupa deltagande med
anledning av det fruktansvärda jordskredet i Gjerdrum. Våra tankar är med de berörda familjerna och det norska folket.

CARL GUSTAF R

Kungliga Slottet, Stockholm
1 januari 2021