H.M. Konungens tal vid firande av Salas 400-års­jubileum

Stora torget, Sala

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kära Salabor,

Drottningen och jag är mycket glada över att vara här idag och fira ert stora jubileum.

Tack för det fina mottagandet! Liksom min farfars far Gustaf V, som var här för ett sekel sedan för att fira 300-årsjubileet av Sala, har vi nu också fått äran att beträda er röda vävda matta.

Ett stort antal vävstugor och barn på Salas skolor har bokstavligen lyckats med konststycket att få ihop en av världens längsta handvävda mattor – över 300 meter!

Och vägen dit har med största sannolikhet stärkt gemenskapen i staden. Mycket imponerande och värt en applåd!

Det är fjärde gången jag besöker er stad. Och många kungar före mig har bekantat sig med Sala och dess silvergruva genom åren.

I slutet av 1600-talet hissades Karl XI ner i gruvan i en blåmålad malmtunna som ännu finns att beskåda. Jag ser fram emot att även denna gång besöka gruvan, men jag avstår gärna tunnan.

Kära Salabor,

I dag är det 400 år sedan Gustav II Adolf gav Sala stadsrättigheter. Bronsstatyn som nyss invigdes vid stationen vittnar om gruvans betydelse för staden.

Många kungar har också förstått och förmedlat värdet av gruvan för vårt land. Redan på 1500-talet kallade Gustav Vasa denna plats för Svea Rikes Skattkammare. Under de bästa åren för snart ett halvt millenium sedan utvanns i genomsnitt 3,5 ton silver årligen! Denna skatt bidrog till vår ekonomi och byggde upp vårt land.

Nu ser vi fram emot att under eftermiddagen få höra mer om nya fyndigheter i Sala Silvergruva. Framför allt zink, som har stor betydelse för industrins klimat­omställning. Låt oss hoppas på en ny framgångsrik era för er gruva – och för Sverige!

Mina damer och herrar,

Er stad är förstås mer än gruvan. Sala har ett rikt kulturliv – med allt från musikklubbar, kulturskolan och kyrkorna med dess körer.

Sala är ju också en del av något större – nämligen Västmanlands län, som har blivit ett centrum för utveckling av grön teknologi. Framför allt inom energiproduktion och miljöteknik.

Kära Salabor,

Salas historiska framgångar bådar gott för framtiden. Som Gustaf V sade när han var här för ett sekel sedan:

Det är min livliga förhoppning att vad som genom idog strävan vunnits skall uppmuntra till vidare framgångs­rikt arbete till lycka och gagn för eder stad.

Gustaf V

Nu föreslår jag att vi alla reser oss upp och hyllar Sala med ett fyrfaldigt leve!

Hurra, hurra, hurra, hurra!