H.K.H. Prins Daniels tal vid invigningen av Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping

Jönköping

(Det talade ordet gäller)

Ärade hovrättspresident och kammarrättspresident
Mina damer och herrar

Rättsväsendet är i dag i centrum för samhällsdebatten i vårt land, inte minst till följd av utvecklingen av den organiserade brottsligheten.

Som alla vet här har rättsväsendets olika aktörer olika roller.

För att få en fördjupad kunskap inom området har vi, Kronprinsessan och jag under det senaste dryga året gjort en del besök inom rättsväsendet.

Exempelvis Kammarrätten i Göteborg, Hovrätten i Malmö, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och polisbesök.

Det har varit väldigt givande.

Domstolarnas grundläggande uppgift är rättsskipning.

Domstolarnas fundament är värnandet av rättsstaten och mänskliga rättigheter.

Vi lever i en tid när dessa värden ibland ifrågasätts i vår omvärld. Då är det tillfredsställande att konstatera att domstolarnas oberoende och konstitutionella skydd alltmer betonas i vårt land.

För övrigt tror jag att domstolarnas byggnader i detta sammanhang har stor betydelse.

Jönköping som domstolsstad har mycket gamla anor och Göta hovrätt firar snart 400-årsjubileum. Den grundades under drottning Kristinas förmyndarregering, i samband med Axel Oxenstiernas omdaning av den svenska statsförvaltningen.

Hovrättsreformen på 1600-talet är ett fundament för den svenska rättsstaten och i dessa oroliga tider är det extra viktigt att vår rättsstat fungerar. Samtidigt har förvaltningsdomstolarnas betydelse för förhållandet mellan enskilda och myndigheter fått allt större betydelse.

Men nu ska ni alltså lämna den hovrättsbyggnad som varit i bruk sedan 1650-talet för att flytta in modernare lokaler.

I arbetet med att skapa en ny byggnad har det beskrivits att respekt och värdighet ska balanseras med ödmjukhet och öppenhet. Det är kloka ord.

Att nu skapa en gemensam byggnad för Kammarrätten och Hovrätten framstår som rimligt. De administrativa fördelarna är uppenbara och ger uttryck för det naturliga samband som finns i rättsskipningen mellan de båda domstolsslagen.

Redan vid en första anblick av den nya domstolsbyggnaden slås man av den spännande arkitekturen, som präglar stadsbilden och blir ett nytt landmärke i staden.

Jag ser fram emot den rundvandring som snart följer, men vill redan här gratulera Hovrätten och Kammarrätten till de nya lokalerna.

Till toppen