H.K.H. Prins Carl Philips tal vid Bokmässan

Bokmässan, Göteborg

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Mina damer och herrar,
Kära barn och unga,

Så roligt att se er alla här!

Stort tack för möjligheten att få inviga det nya barnområdet här på Bokmässan.

Oavsett om vi läser med ögonen, öronen eller med fingrarna, så öppnar läsningen dörrar.

Läsningen är nyckeln till underbara möjligheter!

Vi kan få information och kunskap. Men också spänning, skratt och kärlek.

Läsningen gör att vi kan leva oss bort i fantasin, men också att vi lättare kan få reda på vad som är aktuellt och händer just nu i både Sverige och i världen.

Jag är här i dag, eftersom jag tycker det är så oerhört viktigt att alla läser.

Men tyvärr går utvecklingen åt fel håll.

Det är färre barn som läser och det kan till och med bli en demokratisk utmaning om färre kan ta till sig viktiga frågor och information.

För drygt åtta år sedan grundade Prinsessan Sofia och jag vår stiftelse. Visionen var att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva.

För när du har möjlighet att vara dig själv och känna dig trygg, då har du möjligheten att uppnå din fulla potential. Det gäller både barn och vuxna.

Vi på stiftelsen har utvecklat “Det stora äventyret”.

Det är ett spel som på ett lekfullt sätt ska bidra till ökad läslust hos barn och unga.

Spelet har skapats specifikt för barn med dyslexi och riktar sig till alla barn i förskoleklass och lågstadieålder.

Det finns olika anledningar till att barn inte läser.

Och jag vill att ni alla öppnar ögonen för de som inte läser, och fråga er varför de inte gör det.

Att ställa frågor är att bry sig! Kanske de inte har lugn och ro, kanske saknas tiden, eller så har de inte hittat någon bok som intresserar dem.

Eller så har de kanske dyslexi. Och det är de inte ensamma om i så fall. Så mycket som en elev i varje klass har dyslexi.

Men - tidig upptäckt hjälper barn med dyslexi.

Ett område som vi kan bli mycket bättre på är, återigen; ställ frågor om varför läsningen går trögt, och ställ dem tidigt.

Mina damer och herrar, jag hoppas att Bokmässan fortsätter att vara en viktig mötesplats för alla oss som värnar om läs- och skrivfrågor, för oss själva, för våra barn och för deras framtid.

Och med detta förklarar jag härmed Barnområdet invigt!