H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande

Riksdagshuset, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr talman,
Ärade ledamöter,

Nu inleder ni ett nytt riksdagsår. Ni står inför många viktiga beslut. Medborgarna förväntar sig att ni tar ert uppdrag på allvar och alltid verkar i hela svenska folkets intressen.

Det är oroliga tider vi lever i.

Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina påverkar hela vår del av världen och EU har infört sanktioner mot Ryssland. Och vi som land stöttar Ukraina och deras rätt till frihet och självbestämmande.

Sverige står på tröskeln till att bli medlemmar i Nato. I och med detta inleds en ny era i svensk säkerhetspolitik.

Vår tid rymmer även andra stora uppgifter:

Den höga inflationen leder till ett svårare ekonomiskt läge.

Vi ser våld till följd av olika gängkonflikter. Det sker på olika platser runt om i Sverige. Det drabbar också syskon, föräldrar och grannar. Men även skolor, arbetsplatser och företag. Det är en fråga för hela vårt land.

Hotnivån har höjts vad gäller risken för terrordåd.
Det kräver vaksamhet och samverkan.

Samtidigt fortsätter klimatet att vara en ödesfråga, för Sverige och världen.

Allt detta ställer höga krav på er att fatta väl avvägda beslut för medborgarnas bästa.

Det finns många problem att lösa. Men med ålderns rätt vill jag också säga detta: Vi har tagit oss igenom svårigheter förut – tillsammans! Om vi lär av historien, har vi goda möjligheter att göra rätt framåt.

Ärade ledamöter,

I år firar vi att det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs. Det var början på vår tid som självständig nation.

Och i dag, för precis 50 år sedan, vakade min familj och jag vid min farfar, kung Gustaf VI Adolfs, dödsbädd. Några dagar senare avled han och jag blev landets kung.

I den stunden visste jag inget om hur detta halva sekel skulle bli, och vad jag skulle få uppleva som statschef. Men idag kan jag säga vad jag känt och vad jag fortfarande ser: att Sverige är ett rikt och starkt land.

Vårt land har stora naturtillgångar, förmåga att omvandla idéer till framgångsrika företag.
Vi är en nation med mycket kunskap, talanger, forskning och innovationer.

Sverige är också ett fritt och öppet land, med en stark demokrati, starka värderingar och tilltro till varandra och våra institutioner.
Det är någonting att vara stolt över, och som vi har ett gemensamt ansvar att vårda.

Valda företrädare för Sveriges folk!

Jag önskar er kraft, mod och visdom inför det kommande riksdagsåret.

Härmed förklarar jag 2023/24 års riksmöte öppnat.