H.M. Konungens tal vid högtidlig­hållande av Göteborgs 400-års­jubileum

Göteborg

(Det talade ordet gäller)

Kära göteborgare,

Äntligen får Drottningen och jag vara med och fira ert 400-årsjubileum! Som vi har väntat. 2021 fick festligheterna skjutas upp på grund av pandemin, det vet vi alla. Men skam den som ger sig – nu inleds det storslagna firande som räcker hela sommaren!

Och det passar ju bra att ert jubileum sammanfaller med att vi även uppmärksammar att Sverige varit en självständig nationalstat i 500 år. Och att jag själv dessutom har varit kung i 50 år. Det är ju ingen hejd på firandet i år!

Det verkar ju ha blivit något av en tradition att era hundraårsjubileer blir av ett par år senare än tänkt. När ni skulle fira Göteborg 300 år så sköts firandet också upp i två år, till 1923. Då inviges den stora Göteborgsutställningen av min farfars far kung Gustaf V. Hundra år senare ser vi fortfarande många spår av utställningen runtom i staden.
Jag tycker det Gustaf V sade den dagen tål att upprepas:
”Av det lilla samhälle, som sålunda för något mer än trehundra år sedan begynte sin kamp för tillvaron, har nu uppvuxit en livskraftig och blomstrande storstad, ett ståtligt minnesmärke över generationers mödor och ansträngningar.”

Ja, grundandet av Göteborg var en viktig milstolpe i Sveriges historia. Kung Gustav II Adolf pekade ut var staden skulle ligga och utfärdade sedan privilegiebrevet.

Men det är ni göteborgare som har stått för utvecklingen sedan dess. Och det har hänt mycket! Ni är en 400-åring med sikte på framtiden, som expanderar åt alla håll och kanter.

Göteborg har alltid varit en hamnstad, Sveriges port mot väster. Och ni har Nordens största hamn. Drottningen och jag minns när vi för precis 20 år sedan hade nöjet att vara med vid sjösättningen av Ostindiefararen Götheborg. Hon seglade senare till Kina, där ankomsten blev en succé. Vi var på plats även i Kanton, vid denna mycket speciella och minnesvärda händelse. Nu är hon förtöjd i sin hemmahamn.
Och för ett par år sedan invigde jag Hisingsbron, som knyter ihop stadens delar och för göteborgarna närmare varandra. Den är byggd med tanke på framtiden och ska hålla i många generationer framöver.

Jag vet att ni kommer fortsätta att bygga nya skepp och broar, tunnlar, vägar och spår. Här kommer det fortsätta att sjuda av liv och aktivitet och väsnas från ständiga byggprojekt.

Kära göteborgare,

Ni är kända för att vara mycket lokalpatriotiska. Det har ni all rätt att vara. Ni har bidragit med mycket av det som format Sverige, som byggt vårt välstånd och präglat vår kultur. Och så kommer det vara i hundratals år till.

Jag kan bara instämma i vad Gustav V avslutade sitt tal med, den 8 maj 1923:
”Måtte kommande tider för Göteborg bli så lyckliga och ärofulla som vi alla av allt vårt hjärta önska.”

Eller med andra ord: Grattis Göteborg och all lycka till i framtiden!