H.M. Konungens tal vid länsbesöket i Västernorrlands län

Härnösand

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Förutvarande statsministern,
Kära länsbor,

Jag vill börja med att tacka för det fina mottagandet Drottningen och jag har fått i dag. Inte minst all härlig musik! Vi är mycket glada över att vara tillbaka i Härnösand.

Det känns fint att stå här, omgiven av det hänförandet landskapet och vid ert vackra residens. Residenset är faktiskt ritat av samme arkitekt som uppförde Gustav III:s paviljong i Hagaparken, där jag tillbringade mina första år som barn, i Haga slott.

Skälet till att vi är här i dag är dock inte Gustav III utan en annan kung. 2023 är ett jubileumsår – det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung och Sverige blev ett arvkungadöme. 1523 markerar födelsen av den självständiga nationalstaten Sverige. Det är väl ett jubileum väl värt att fira för alla svenskar!

Gustav Vasa är den ene kungen som uppmärksammas i år. Den andre, ja, det är jag. I år är det nämligen 50 år sedan jag efterträdde min farfar som Sveriges kung. Det har varit fem innehållsrika decennier – för mig och för min familj. Det är svårt att sammanfatta en så lång tid. Men ett sätt att minnas är att tänka tillbaka på alla resor vi gjort, Drottningen och jag. En av de uppgifter vi uppskattar allra mest, är just att resa runt i Sverige. Se utvecklingen, ta del av utmaningarna, prata med människor.

Detta dubbla jubileumsår uppmärksammar vi därför med att besöka landets samtliga län och residensstäder. Idag har turen kommit till Härnösand. Det passar ju bra att det var just Gustav Vasa som planerade att grunda en stad på Härnön – även om bygget inte kom igång förrän senare.

Drottningen och jag har varit i Västernorrland många gånger. Vi minns särskilt invigningen av Högakustenbron 1997. Den hjälper till att binda ihop det natursköna område som numera är världskänt. En verklig stolthet för ert län, ja för hela Sverige. Och Höga Kusten har ju blivit ett alltmer uppskattat resmål, inte minst under pandemin när vi alla fick upp ögonen för att ”hemestra”.

Västernorrland brottas med utmaningar som många andra delar av vårt land. Men det gläder mig att se hur arbetet för en hållbar samhällsutveckling drivs framåt, på alla plan. Många kurvor pekar åt rätt håll. Inte minst den växande natur- och turistnäringen. Kusten, fjällen och skogarna är ovärderliga resurser.

Även inom områden som återvinning och förnybar energi ligger länet i framkant. Jag minns när jag var med och invigde SCA Östrands massafabrik i Timrå 2019, ett av Sveriges största industriprojekt genom tiderna. Massa producerad från ett hållbart skogsbruk – som ger ett energiöverskott – som säljs i form av grön el och fjärrvärme. Kan det bli bättre? Och nu fortsätter utvecklingen inom den gröna batteriindustrin genom den stora satsningen i Torsboda.

Ja, det är mycket som är storslaget här i Västernorrland. Förra året sattes spaden i jorden för ett nytt arkiv. Norra Europas största arkivbyggnad ska ligga här i Härnösand. Bra arkiv är självklart nödvändiga för många typer av forskning. Men arkiven skapar också på ett mer symboliskt plan en länk mellan dåtid, nutid och framtid. Det har inte blivit mindre viktigt i och med digitaliseringen, tvärtom!

Ja, väl förankrade i historien ser vi framtiden an med tillförsikt – det är i den andan jag önskar att detta jubileumsår ska uppmärksammas.

Ett stort och varmt tack till alla er som kommit hit i dag för att fira tillsammans med oss.

Tack!