H.M. Konungens tal vid Årets nybyggare

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Välkomna till Kungliga slottet och Bernadottebiblioteket!

I över 20 år har jag varit med och delat ut pris till Årets nybyggare.

Det känns alltid både viktigt och roligt att på detta sätt uppmärksamma framgångsrika företagare.

Konjunkturer går upp och ner. Det är nog varje företagare härinne ytterst medveten om, inte minst i dessa tider.

Men oavsett de lite mer kortsiktiga svängningarna, så är Sverige som land präglat av välstånd. Detta har inte kommit av sig själv, utan har byggts upp under lång tid genom hårt arbete och goda idéer.

Oavsett om vi befinner oss på landsbygden eller i storstaden, i byn eller i förorten, så ser vi samma mönster: entreprenörskap är och förblir en nyckel till en positiv samhällsutveckling.

Därför är det glädjande att se, att det här priset är något som når ut och skapar ringar på vattnet, långt utanför slott och länsresidens.

Till exempel har stiftelsen nu initierat ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm, med syfte att Nybyggare ska berätta om sin resa och inspirera ungdomar i socialt svaga områden. Det ser jag fram emot att följa framöver.

Stiftelsen IFS har också tilldelats ett pris, ”The Next Award”, för arbetet med att synliggöra framgångsrika entreprenörer med utländsk bakgrund. Väldigt roligt, och en fin bekräftelse på många års enträget arbete!

Mina damer och herrar, det är en stor glädje för mig att dela ut priserna till Årets nybyggare 2022.

Till alla er företagare som är här i dag vill jag säga: tack för att ni är med och bygger det land som ni är en så viktig del av.

Återigen, varmt välkomna!