H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande

Riksdagshuset, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr talman,

Ärade ledamöter av Sveriges riksdag,

Den 11 januari 1974 var första gången som jag öppnade riksmötet, i den ceremoni som på den tiden hette riksdagens högtidliga öppnande.

Vårt land befann sig då i ett läge som, på många sätt, påminner om dagens. Vi såg ekonomisk instabilitet i världen, stigande energipriser och hög inflation. Sverige, och andra länder, sattes på prov.

Sedan dess har det snart gått 50 år. Kriser har kommit och gått, med kännbara påfrestningar. Men som land har vi tagit oss igenom dem. Gemensamt.

Nu står vi inför nya prövningar. Många stora och allvarliga frågor ska lösas. Utvecklingen är oviss: säkerhetspolitiskt, ekonomiskt, miljömässigt.

Tydligare än på länge upplever vi hur sammanflätade vi är med övriga Europa och världen. Och hur beroende av varandra vi är som länder. Ensam är inte stark!

Ärade ledamöter,

Vi har just haft ett val, där medborgarna gett uttryck för sina olika uppfattningar. Ni har fått förtroendet att företräda dem, här i Sveriges riksdag, och deras förväntningar på er är höga.

Sverige är ett fritt och öppet samhälle. Det ska vi vara rädda om. Med öppenhet följer också ansvar: Vi kan alla bidra till ett offentligt samtal präglat av grundläggande respekt och hänsyn till varandra.

Ärade ledamöter,

Jag förutsätter att var och en av er är här av en och samma anledning: att ni vill bidra till en god och trygg utveckling för Sverige.

De kommande åren kommer ni att ställas inför många viktiga och svåra beslut. Ta er an den uppgiften – er uppgift – med eftertanke och allvar. Gör ert bästa för Sverige och dess medborgare!

Jag önskar er, valda ombud för Sveriges folk, kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete.

Härmed förklarar jag 2022/2023 års riksmöte öppnat.

Till toppen