H.M. Konungens tal till Sveriges scouter vid Scouternas nationella Jamboree22

Norra Åsum, Kristianstad

(Det talade ordet gäller)

Ers Majestät,
Kära Scouter,

Vilken fantastisk avslutning vi har fått vara med om!

Drottningen och jag har haft en härlig dag här på Jamboree22. För flera av er är detta det första jamboreelägret ni varit på och kanske är det också första gången som ni provar på scouting? I vilket fall så hoppas jag att de här dagarna har gett er mersmak.

Jag var själv på mitt första scoutläger i tioårsåldern. Och jag minns det med glädje. Det var roligt att träffa nya vänner, att utföra olika uppdrag tillsammans, och att uppleva äventyr och gemenskap.

Som scout får man tidigt träna på att leda – både sig själv och andra. Du kanske inte tänker på det när du får ansvar för att resa ett tält, ta fram frukost eller ordna en aktivitet för dina yngre kamrater. Men allt det här rustar dig för olika utmaningar i framtiden.

Så att vara scout – det kan jag lova – det är något som du har stor glädje av. Inte bara på ett sådant här läger utan i hela ditt liv.

Scoutrörelsen har funnits i över 100 år - en världsrörelse med 60 miljoner medlemmar. Vad är det som gör att någonting består över tid?

Scouterna står för goda värderingar. Vi som är scouter vet vad det betyder att värna om naturen. Vi kan det här med att visa varandra hänsyn och respekt. Och vi förstår hur viktigt det är att inkludera, att låta alla vara med.

Drottningen och jag har under dagen mött flera av er, scouter från hela Sverige, till och med scouter från tre kontinenter. Bland annat fick vi ett fint tillfälle att träffa och samtala med scouter från Lilla Edet och scouter från Ukraina.

När vi möts och samtalar med varandra förstår vi varandra, och kanske världen, lite bättre.

Allt som görs i Scouterna bygger på ideella krafter. Ni är många som ger av er fritid – till er alla vill jag rikta ett särskilt tack! Tack till alla funktionärer som fått hela lägret att fungera och som planerat för detta i flera år!

Tack också till alla er ledare som bidrar till en trygg, meningsfull och spännande fritid för barn och unga.

Jag hoppas att när ni var och en lämnar Jamboree22 åker hem med glädjefyllda minnen och en känsla av att ALLT är möjligt. Men innan dess föreslår jag att vi alla hjälps åt att hylla den scoutrörelse som vi alla är del av.

Och det gör vi så klart med… Raketen!