H.M. Konungens tal i Mariehamn på Självstyrelsedagen

Mariehamn, Åland

(Det talade ordet gäller)

Herr talman,
Herr Republikens president,
Kära ålänningar!

I dag fyller Ålands lagting 100 år.
Åland firar ett sekel av självstyrelse, demilitarisering och neutralisering.
Det är en högtidlig dag.
Och Drottningen och jag är mycket hedrade att få delta i ert firande.

Som ung besökte jag flera gånger Ålands vackra skärgård. Men om jag är korrekt informerad lär detta vara första gången som en svensk kung avlägger ett officiellt besök här. Och det är väl i så fall på tiden!

Jag är också glad att i dag få återse Herr Republikens President, som för bara några veckor sedan besökte oss i Stockholm på ett efterlängtat statsbesök.

Det finns starka band mellan Sverige och Finland, band som går långt tillbaka och som sträcker sig in i framtiden. Mellan våra två länder är Åland en sammanhållande länk. Och en mycket viktig sådan!

Min farfarsfar, kung Gustaf V, kände starkt för Åland och månade om det åländska folkets väl och ve. Tänk om han skulle kunnat vara med här i Mariehamn i dag!

Då hade han kunnat se hur väl den uppgörelse om Ålands framtid föll ut, som föreslogs av Nationernas Förbund år 1921. Genom Ålandskonventionen undanröjdes en militär konflikt. Man uppnådde demilitarisering, neutralisering och självstyrelse.

Det fanns på kung Gustaf V:s tid, och finns än i dag, en språklig och kulturell närhet mellan det åländska och det svenska folket. Inte minst tack vare Ålandsöverenskommelsen om bevarandet av det svenska språket.

Denna gemenskap bidrar givetvis till rörligheten mellan Åland och Sverige. Och den utgör en stabil grund för våra goda relationer.

Kära ålänningar!

En gång i tiden var Åland i mitten av det svenska kungariket och låg på huvudvägen mellan Stockholm och Åbo. I dag möjliggör färjorna ett dagligt utbyte av människor och varor mellan Åland och Sverige.

Pandemin försvårade detta under en tid. För många, både här på Åland och i Sverige, blev det tydligt hur vana vi är att kunna röra oss fritt över Ålands hav. För att arbeta och studera. För att handla eller umgås med vänner och familj.

Men nu kan vi återigen besöka varandra! Åland med sin vackra natur och sin inriktning på långsiktig hållbarhet lockar många svenskar att komma hit, liksom Sverige attraherar många ålänningar.

Särskilt glädjande är det att så många ungdomar bygger sin framtid både i Åland och Sverige. Sex av tio åländska ungdomar förlägger sina akademiska studier i Sverige. På det sättet byggs kunskaper och kontakter som kommer både Åland och Sverige tillgodo.

Vi ser nu fram emot fortsatt utbyte mellan Åland och Sverige. Och att Åland får inleda ett nytt sekel av fred och självstyre!

Med det vill jag utbringa ett fyrfaldigt leve för Åland. Leve det!

Till toppen