H.M. Konungens press­uttalande i samband med statsbesök från Republiken Finland

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr Republikens President,
Fru Haukio,
Mina damer och herrar,

Drottningen och jag är mycket glada över att få hälsa president Niinistö och Fru Haukio välkomna till Sverige.

Detta besök från Republiken Finland har planerats en längre tid. Nu kan det äntligen genomföras.

Besöket präglas givetvis av det allvarliga läget i vårt närområde, och av de beslut som har anknytning till det.

I går morse hölls ett sammanträde i utrikesnämnden här på Kungl. Slottet.

Sveriges avsikt är nu att, samtidigt och i samförstånd med Finland, ansluta sig till försvarsalliansen Nato.

Jag konstaterar att det finns en mycket bred, om än inte fullständig, parlamentarisk uppslutning bakom detta beslut.

Det rör sig om ett historiskt vägval, som vi gör sida vid sida med vårt broderland.

Närheten mellan Finland och Sverige är inte enbart geografisk. Vi delar historia, kultur och värderingar. Vi är kollegor och samarbetspartners. Vänner och familj.

Ett statsbesök syftar till att bekräfta och stärka relationen mellan två länder, men också till att lägga grunden för nya och fördjupade samarbeten. Och det är min förhoppning att detta besök ska bidra till just detta.

Krisberedskap och civilt försvar har en framskjuten plats i de närmaste dagarnas program, liksom samarbetet mellan Finlands och Sveriges försvarsmakter. Vi kommer även att uppmärksamma kulturens omstart efter pandemin och samarbeten kring innovation och grön omställning.

Närheten mellan Finland och Sverige är inte enbart geografisk. Vi delar historia, kultur och värderingar. Vi är kollegor och samarbetspartners. Vänner och familj.

H.M. Konungen

Både Sverige och Finland ligger långt framme vad gäller forskning och teknisk utveckling.

Till exempel är vi båda ledande skogsindustrinationer. Som sådana har vi ett gemensamt intresse av – och ansvar för – att ta hand om och utveckla den unika, förnybara resurs som skogen utgör.

Genom att arbeta tillsammans och lära av varandra kan vi flytta fram våra positioner ytterligare, på detta och andra områden.

Herr President: Våra två länder står tillsammans inför ett antal utmaningar, både på kortare och längre sikt. Detta ger vårt möte en allvarlig inramning, men innebär också goda möjligheter till samförstånd och fördjupat samarbete, för att stå ännu starkare tillsammans.

Herr President och Fru Haukio, det är en stor glädje för Drottningen och mig att få ta emot er, våra goda finska vänner, här i Sverige. Vi ser fram emot givande och intressanta dagar tillsammans!

Välkomna!

Till toppen