H.M. Drott­ningens för­inspelade hälsning med anledning av Inter­nationella sjuk­sköterske­dagen

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kära sjuksköterskor!

I dag den 12 maj är det den Internationella sjuksköterskedagen. Den firas världen över, till minne av Florence Nightingale som föddes denna dag år 1820.

Jag vill ta detta tillfälle att gratulera er på er alldeles egen dag.

De senaste årens pandemi har satt ljus på betydelsen av sjuksköterskor och sjuksköterskors kompetens, såväl här i Sverige som runt om i världen.

Er kunskap, er empati och ert engagemang gör skillnad – både i samhället i stort, och i enskilda människors liv.

Varje timme, varje dag fortsätter ni ert arbete. Från livets början till livets slut finns ni där för att minska ohälsa, öka hälsa, bidra till tillfrisknande och lindra lidande.

För detta är jag, liksom så många andra, oerhört tacksam. Ni är ovärderliga!

Återigen, mina varma gratulationer på den Internationella sjuksköterskedagen!