H.M. Konungens tal vid utdelning av LRF:s Mjölkmedalj

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Varmt välkomna till Kungliga slottet och Bernadottebiblioteket!

Här inne finns böcker som har tillhört mina förfäder – från Karl XIV Johan till Gustaf VI Adolf.

Den förre, Karl XIV Johan, hade själv ett intresse för lantbruk, och tog initiativet till den Kungliga Svenska lantbruksakademien, instiftad 1811. Den är fortfarande verksam, fast numera heter den Kungliga Skogs- och lantbruksakademien.

Och den senare – det vill säga min farfar – han var faktiskt den som delade ut de allra första guldmedaljerna till mjölkbönder, år 1958. Då precis som nu gällde det att ha levererat prickfri mjölk i 23 år. Ända sedan dess har medaljerna delats ut av representanter för kungahuset. En tradition som jag är mycket glad att kunna upprätthålla!

Mycket har hänt inom lantbrukssektorn sedan de första mjölkmedaljerna delades ut. Och ännu mer sedan min anfader bildade en lantbruksakademi. Men en sak har inte ändrats: Sverige behöver en stabil inhemsk produktion av livsmedel. Och i den kedjan är ni helt centrala. I går, i dag och i morgon.

Det oroliga världsläget påverkar oss alla. Först och främst tänker vi förstås på alla de människor som drabbas så hårt av kriget i Ukraina.

Samtidigt ser vi allt fler nyhetsrapporter om hur händelser i vår omvärld får konsekvenser även här på hemmaplan. Det gäller inte minst er verksamhet: Ni ska hantera allt från klimatförändringar till höjda priser på foder och drivmedel. Samtidigt ska ni möta hårda kvalitetskrav och se till att våra svenska mjölkkor är bland de friskaste i världen.

Det är ingen liten uppgift, och jag vet att den kräver oerhört mycket arbete. Därför sätter Drottningen och jag stort värde på att få ta emot er här på Slottet i dag, för att tacka er för era insatser.

Jag ber att få gratulera 2021 och 2022 års mottagare av LRF Mjölks Guldmedalj, samt Årets mjölkföretagare 2022, till ett väl utfört arbete.

Jag hoppas att ni alla känner den uppskattning som dessa utmärkelser är ett uttryck för.

Återigen, varmt välkomna!

Till toppen