H.K.H. Kronprinsessans tal vid Sveriges förenade studentkårers 100-årsjubileum

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Det är en ära för mig att vara här ikväll för att fira Sveriges förenade studentkårers 100-årsjubileum.

Jag ska vara helt uppriktig: jag tror att vi alla kan känna oss lite kluvna inför den här kvällen.

Kan jag ta på mig festkläder när kriget rasar i vårt närområde? Kan jag stå här och skåla när miljoner ukrainare flyr för sina liv? Det är ett faktum, att den här festen hålls vid en tidpunkt när det finns mycket annat än fest att tänka på.

Men jag vill verkligen säga, att jag är glad att vara här tillsammans med er ikväll. Värden som åsiktsfrihet, yttrandefrihet och akademisk frihet är grundläggande för vår demokrati. Men tyvärr är detta också värden som inte är självklara i den tid vi lever i, utan som måste försvaras. Och där är studentrörelsen en viktig kraft.

Studenter är inte en homogen grupp.
De har olika åsikter, värderingar och erfarenheter.
De bär på olika drömmar om framtiden.
Och de lever och studerar under väldigt skilda villkor, beroende på var de finns i världen.

Men en sak har alla ni som är studenter i dag gemensamt: med er högre utbildning kommer ni att vara med och forma framtidens samhälle.

Det är därför det är så oerhört viktigt att utbildningen håller hög kvalitet. Att den är öppen för alla. Och att den akademiska friheten alltid värnas. Också när det kostar på.

De senaste hundra åren har det gjorts stora framsteg vad gäller studenters villkor. Ekonomiskt, socialt och akademiskt.

De framstegen – det vet ni som är här ikväll – de har inte kommit av sig själva. Utan genom målmedvetet arbete, långa möten och en envis övertygelse om att förändring är möjlig.

Jag vill vända mig direkt till dig som är här ikväll – och till alla som på olika sätt är aktiva i landets studentkårer:

Du, som engagerar dig för studenters villkor.
Du, som väljer att lägga din tid och din kraft på att skapa förändring på demokratisk väg.
Du, som för dina kamraters talan, och som vårdar det förtroende som det innebär:
Du är en tillgång för vårt land!

Och när vi ikväll firar Sveriges förenade studentkårers hundraårsjubileum – ja, då firar vi också dig, och alla dem som gått före.

Studentsången känner ni alla härinne till. Musiken skrevs av min farfars farfars farbror, prins Gustav, texten av Herman Sätherberg, och jag tänkte citera några rader ur den:

”Inga stormar än,
I våra sinnen bo,
Hoppet är vår vän,
Vi dess löften tro,
När vi knyta förbund i den lund,
Där de härliga lagrarna gro,
Där de härliga lagrarna gro.”

Kära vänner: låt oss ta fasta på detta! Hoppet är vår vän – och vi dess löften tro!

Med det vill jag föreslå en skål. För Sveriges förenade studentkårer, för era första hundra år och för en ljus framtid: skål!

Till toppen