H.M. Konungens tal vid återupprättandet av Dalregementet

Falun

(Det talade ordet gäller)

Försvarsministern,
Överbefälhavaren,
Landshövdingen
officerare, civila och soldater,
mina damer och herrar!

Dalfolket har alltid varit kända för sin starka försvarsvilja.

Redan för 500 år sedan, i Mora, samlades man under Gustav Erikssons fana och tågade mot ockupationsmakten för att befria landet. Gustav Eriksson blev kung Gustav Vasa och grundlade vad som kan benämnas det moderna Sverige.

1625 bildades Dalregementet. Och på just den här dagen för 379 år sedan, den 23 oktober 1642, stod slaget vid Leipzig, där Dalregementet spelade en viktig roll. I dag är Leipzig ett bland många segernamn i regementets ärorika fana.

Regementet avvecklades som ett resultat av försvarsbeslutet år 2000 men återuppstår i dag, drygt tjugo år senare. Det är en viktig dag – för Dalarna och för Sverige – och jag är glad för möjligheten att närvara.

Försvarsvilja och folkförankring är mycket viktiga när Försvarsmakten nu skall växa. Förband med lokalt mönstrade, lokalt utbildade och lokalt mobiliserade infanterisoldater bidrar till folkförsvaret.

Jag är övertygad om att Dalregementet kommer att bidra till en fortsatt positiv utveckling av Falun och Dalarna, och ber att få framföra mina varmaste välgångsönskningar till alla er som nu ska organisera och sätta upp regementet.

Härmed förklarar jag Dalregementet I 13 återupprättat! Låt återlämna Dalregementets fana.

Till toppen