H.M. Konungens pressuttalande vid statsbesök från Tyskland

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Fru Büdenbender,
Representanter för media.

Drottningen och jag är glada för denna möjlighet att välkomna President Steinmeier och hans hustru, fru Elke Büdenbender, till Sverige.

Till att börja med vill Drottningen och jag å våra och svenska folkets vägnar, uttrycka vårt deltagande med det tyska folket efter sommarens svåra översvämningar, som krävde hundratals människoliv. Våra tankar går till alla som drabbats.

Detta är det första inkommande statsbesöket sedan covid 19-pandemins utbrott. Vi är fortfarande inte igenom pandemin, tyvärr.

Men en slutsats man kan dra redan nu är att vi även i framtiden behöver samarbeta över gränserna för att möta globala kriser och utmaningar.

Mot den bakgrunden känns det särskilt angeläget att vi nu stärker banden med en av vårt lands viktigaste samarbetspartners, Förbundsrepubliken Tyskland.

Tyskland råkar ju även vara ett land som både Drottningen och jag själv har nära familjeband till, vilket gör detta besök lite extra trevligt.

Våra länder har mycket gemensamt i fråga om intressen och värderingar. Däribland vårt fokus på fred, säkerhet och en regelbaserad världsordning.

Till våra gemensamma prioriteringar hör vikten av demokrati, mänskliga rättigheter inklusive barns rättigheter, och jämställdhet mellan kvinnor och män.

H.M. Konungen

Banden mellan Sverige och Tyskland går långt tillbaka och har på många sätt präglat vår kultur. Som kuriosa kan nämnas att det rum vi just nu befinner oss i ursprungligen inreddes som matsal för drottning Lovisa Ulrika, som kom till Sverige från Preussen.

Våra länder har mycket gemensamt i fråga om intressen och värderingar. Däribland vårt fokus på fred, säkerhet och en regelbaserad världsordning. Till våra gemensamma prioriteringar hör vikten av demokrati, mänskliga rättigheter inklusive barns rättigheter, och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Även våra ekonomier är nära sammanbundna. Tyskland är i dag Sveriges viktigaste handelspartner. 1500 svenska företag är representerade på den tyska marknaden och över 1000 tyska företag här i Sverige.

Dessutom har vi många givande samarbeten, inte minst inom innovation och hållbarhet. Detta kommer också att prägla programmet under statsbesöket.

Vi har några spännande och intensiva dagar framför oss. Jag ser fram emot att få visa President Steinmeier en del av allt som händer i Sverige just nu inom bland annat energi, artificiell intelligens, träbyggnation och fossilfri järn- och ståltillverkning.

Det är min förhoppning att de närmaste dagarnas besök ska lägga grunden för att fördjupa och utveckla de utbyten och samarbeten som finns redan i dag, till ömsesidig nytta för våra båda länder.

Herr President, Fru Büdenbender, det är med glädje som Drottningen och jag hälsar er varmt välkomna till Sverige!