H.K.H. Kronprinsessans hälsning till Borås digitala firande av stadens 400-årsjubileum

(Det talade ordet gäller)

Kära jubileumsfirare!

En stad behöver en plats. Den platsen är oftast noga utvald, till exempel för att den ligger strategiskt nära ett vattendrag – i Borås fall den mäktiga Viskan.

Men en stad – er stad – är så oändligt mycket mer än en plats.

Den är lager på lager av historia, nutid och planer för framtiden.
Den är resultatet av många generationers arbete, strävan och drömmar.
Er stad är alla människor som levt på platsen, alla som bor i Borås i dag – och alla de som ska komma.

Så när vi i dag högtidlighåller Borås 400 år som stad, då är det allt detta vi firar. En ständig rörelse framåt, som började långt innan Gustav II Adolf skrev under stadsprivilegiebrevet. Och som i högsta grad pågår än i dag.

En stad – er stad – är så oändligt mycket mer än en plats. Den är lager på lager av historia, nutid och planer för framtiden. Den är resultatet av många generationers arbete, strävan och drömmar. Er stad är alla människor som levt på platsen, alla som bor i Borås i dag – och alla de som ska komma.

H.K.H. Kronprinsessan

I er stad har handeln och industrin varit viktiga motorer för välstånd och utveckling. Tack vare en stark entreprenörsanda har ni tagit väl vara på era tillgångar och kunskaper, och fortsatt att utvecklas i takt med tiden.

Vi är många som ser behovet av ett hållbart mode. Och vi är också många som nu med stort intresse följer det arbete som sker i Borås inom textil innovation. Det arbetet gagnar inte bara Borås och resten av Sverige – det bidrar också med viktiga pusselbitar till en hållbar utveckling globalt.

Kära boråsare, var ni än befinner er i dag: Jag gläds med er på denna högtidsdag, jag ser fram emot att i framtiden få besöka er nya gröna superpark, och jag önskar er ett fortsatt fint jubileumsfirande.

Återigen, ett stort grattis på 400-årsdagen!

Tack!

Till toppen