H.K.H. Kronprinsessans inledande hälsning vid den virtuella konferensen ”Alla Påverkar! Jokainen vaikuttaa!

Plats, exempelvis Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar.

Liksom många andra svenskar känner jag en stark gemenskap med våra finska grannar. Vänskapen mellan våra två länder är i sin tur en del av en större nordisk gemenskap, med starka historiska rötter.

Vi är vana vid täta kontakter och resor. Vid att samarbeta, hjälpas åt och lära av varandra.

I delar av våra länder, där människor arbetspendlar på daglig basis, är gränsen normalt sett något ganska teoretiskt: först i krig och ofärdstider blir vi medvetna om att den finns där.

Under mer än ett år nu har en pandemi försvårat kontakterna mellan de nordiska länderna. Vi är många som saknar våra släktingar, vänner och kollegor i andra delar av Norden.

Mot den bakgrunden känns det extra fint att få sända en hälsning till dagens konferens, som hålls inom ramen för det finländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Som alumni-ambassadör för FN:s Agenda 2030 är jag dessutom särskilt glad att man valt att rikta fokus mot unga, och deras betydelse för en hållbar utveckling.

Under mer normala omständigheter brukar jag ha förmånen att resa relativt mycket, både inom Sverige och Norden och på besök till andra länder. Under dessa resor möter jag ofta ungdomar som berättar om sin tillvaro och om hur de ser på framtiden. Inte sällan är det just de samtalen som etsar sig fast i minnet.

Man säger ibland att ungdomar tänker kortsiktigt. Men min erfarenhet är faktiskt precis den motsatta: När man anstränger sig och verkligen lyssnar, så är det väldigt ofta de yngsta människorna som har de mest långsiktiga perspektiven – och lösningarna.

Därför är det inte bara en skyldighet, utan också en väldigt god idé, att inkludera barn och unga i arbetet för en hållbar utveckling.

Med det vill jag önska varmt lycka till med de närmaste två dagarnas konferens.

Tack! Kiitos!

Till toppen