H.M. Konungens inledningsord vid workshopen ”Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen”

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Skogen är en central resurs för vårt land och en bärare av många olika värden; miljömässigt, ekonomiskt, historiskt och socialt.

När skogen skadas – av stormar, insekter eller andra angrepp – då slår det hårt: I första hand mot den som äger skogen och förvaltar den för kommande generationer. Men i förlängningen även mot vårt samhälle i stort.

Tidigare i vintras var jag själv ute och inspekterade en avverkning på Stenhammar, som vi blev tvungna att göra efter ett angrepp av granbarkborre. Tyvärr är det en erfarenhet som numera delas av många svenska skogsägare – och med rådande klimatförändringar lär vi bli ännu fler.

Skogen är en central resurs för vårt land och en bärare av många olika värden; miljömässigt, ekonomiskt, historiskt och socialt. När skogen skadas – av stormar, insekter eller andra angrepp – då slår det hårt: I första hand mot den som äger skogen och förvaltar den för kommande generationer. Men i förlängningen även mot vårt samhälle i stort.

H.M. Konungen

För att möta de utmaningar som ligger framför oss behöver vi skaffa oss så mycket kunskap som möjligt, genom de bästa tillgängliga metoderna. Vilket ju också är ämnet för detta möte.

Tillsammans med Prins Carl Philip, som också deltar i dag, vill jag framföra ett tack till KSLA:s Skogsskadekommitté för ert arbete med dessa frågor, som betyder så mycket för den svenska skogens framtid.

Nu ser jag fram emot att följa dagens workshop.

Tack!