H.M. Konungens hälsning till galan ”Tillsammans mot cancer”

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar

Vi lever i en speciell tid, en pandemi. Många känner oro och ensamhet.

Ännu svårare kan det vara för de som lever med en cancerdiagnos; de som kanske är extra känsliga för infektioner, och som är helt beroende av den sjukvård som nu är så hårt belastad.

Ikväll tänker jag på dem och på deras närstående.

Under min tid har cancerforskningen tagit enorma steg framåt. Det är fantastiskt. Men det är också viktigt att vi inte nöjer oss: Forskningen måste fortsätta!

Så att fler liv kan räddas, och fler kan känna hopp om framtiden.

Där gör Cancerfonden och andra ideella organisationer en betydelsefull insats, tillsammans med alla er som arbetar inom cancerforskningen och sjukvården.

Till alla er: ett varmt tack!